แจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ F-DC-800-04
22/07/2019 04:28
    your image
รหัสพนักงาน
REV.01