แจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ F-DC-800-04
23/10/2019 01:29
    your image
รหัสพนักงาน
REV.01