แจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ F-DC-800-04
20/06/2019 19:57
    your image
รหัสพนักงาน
REV.01