แจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ F-DC-800-04
06/12/2019 17:49
    your image
รหัสพนักงาน
REV.01