รับสมัครงาน ด่วน

พนักงานเทคนิค CNC

คุณสมบัติ

1.เพศชาย อายุระหว่าง 21-35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี

3.ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีทางด้านควบคุมเครื่อง CNC

4. เขียนโปรแกรม CAD CAM เพื่อสังงานเครื่อง CNCได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ควบคุมการทำงานของเครื่อง CNC

2.ดูแลบำรุงรักษาเครื่อง CNC ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา

 

QA ENGINEER

คุณสมบัติ

1.เพศชาย อายุ 20-35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

3.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1 .ควบคุมวางแผนและออกแบบวิธีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน

2. วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาหน้างาน รวมทั้งหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข

3.ประสานงานเรื่องงาน Claim

4.จัดทำเอกสาร APQP PPAP

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

รายละเอียดงาน

  • นำเสนอแผนงาน/โครงการ/มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อผู้บริหาร
  • กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฏหมายกำหนด
  • รณรงค์ส่งเสริงให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฤระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
  • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เพื่อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน แก้ไขเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากการทำงานของพนักงาน
  • จัดอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานภายในบริษัทฯ
  • จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยในการทำงานและจัดทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการ
  • จัดทำและนำเสนอแผนฉุกเฉินประจำปีต่อผู้บริหาร

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 35  ปี
  2. การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
  4. มีความรู้ด้านความปลอดภัยเป็นอย่างดี
  5. มีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดี

  สวัสดิการ

   • ค่าอาหาร
   • ค่าตำแหน่ง
   • ค่าทักษะ
   • รถรับ – ส่งพนักงาน
   • ตรวจสุขภาพประจำปี
   • วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันหยุดนักขัตฤกษ์
   • ประกันสังคม
   • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
   • เครื่องแบบพนักงาน

    

   สนใจสมัครติดต่อได้ที่
   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เกรทโฟมโปรดักส์ จำกัด
   โทร : 038 578 652 – 6                                         แฟ็กซ์ : 038 578 657
   อีเมล : hrm@greatfoam.com

 
วิธีการสมัคร
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
- ส่งใบสมัครทาง E-mail
- ส่งจดหมายสมัครงานได้ตามที่อยู่บริษัทฯ

ติดต่อ
Khun Thawatchai
Great Foam Products Co., Ltd.
88 ม.1 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทร : 088-627-8350, 038-578-652-56
แฟกซ์ : 038-578-657-58
Email : greatfoam_07@trustmail.jobthai.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

Website : www.greatfoam.com

 

Great foam Product Co.Ltd. 88 Moo 1 Nhongjok Bangphakong Chachoengsao Thailand 24130 Tel 038-578649-53 Fax 038578657

GF Manufacturing Co.Ltd. 88 Moo 1 Soi Sukapibal 9 Sedthakit Rd. Aomnoi Krathuban Samutsakorn Thailand 74130 Tel 02-429 1381-3 Fax 02-429 4932