GF Group: กิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2565 กลุ่มบริษัท เกรทโฟม กรุ๊ป

GF Group: กิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2565 กลุ่มบริษัท เกรทโฟม กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ณ บริษัท เกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด และ วันที่ 12 เมษายน 2565 ณ บริษัท จีเอฟแมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันสรงน้ำพระ พร้อมกันนี้ยังมีการแจกไข่ไก่ให้กับพนักงานเพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาการดำรงชีพต่อไป

Share this post