GFM : จัดกิจกรรมกีฬาสี พร้อมกินเลี้ยงรับปีใหม่ 2566

GFM : จัดกิจกรรมกีฬาสี พร้อมกินเลี้ยงรับปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 ทางบริษัท จีเอฟ แมนนูเฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมก๊ฬาสี สัมพันธ์สร้างความสามัคคีภายในองค์กร พร้อมทั้งกินเลี้ยงรับปีใหม่ 2566 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ความสนุก ความบังเทิงกันอย่างครบครัน พร้อมกับจับฉลากแจกของรางวัลให้แก่พนักงานผู้ที่โชคดี ทั้งนี้ยังมีตัวแทนพนักงานในเครืออย่าง พนักงานบริษัท เกรทโฟม โปรดักส์ ก็ได้ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย ทำให้พนักงานทุกคนได้รับความสุขกันถ้วนหน้าในวันนี้

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *