Blog

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • GFP: กิจกรรมบริจาคอุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์ ชุด PPE จำนวน 100 ชุด เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลในสถานการณ์โควิด-19

GFP: กิจกรรมบริจาคอุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์ ชุด PPE จำนวน 100 ชุด เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลในสถานการณ์โควิด-19

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 และการเเพร่ระบาดอย่างเป็นวงกว้าง ซึ่งหลายหน่วยงานได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มของโรงพยาบาล และ หน่วยงานอาสาสมัคร หรือเเม้กระทั้ง โรงพยาบาลสนาม

ทางบริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จึงมีการบริจาคสิ่งของที่จำเป็น อาทิเช่น อุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์ ชุด PPE จำนวน 100 ชุด พร้อมอาหาร น้ำดื่ม และของใช้ที่จำเป็น ให้เเก่โรงพยาบาลสนาม ที่พนมสารคาม ตั้งเเต่วันที่ 7 พฤษภาคม ถึง วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 และ โรงพยาบาลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางโรงพยาบาล ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิค 19 ไปด้วยกัน