Insert Maker

General

  • Insert หรือชิ้นส่วนที่อยู่ภายในโฟมหลังจากขึ้นรูปชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเพื่อเสริมความแข็งแรง เพื่อนำไปประกอบกับส่วนอื่นก็ตาม วัสดุเช่นไม้และเหล็ก ถูกนำมาใช้เป็นอย่างมาก ในการผลิต พียูโฟม บริษัทเราเห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงมีการลงทุนในเครื่องจักรต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการผลิต วัสดุ insert ต่างๆ

Steel Pipe Bending Machine

  • เครื่องดัดท่อเหล็ก ใช้อย่างมากในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากเหล็กจะต้องวิ่งตามรูปทรงของเฟอร์นิเจอร์ ฉะนั้นการดัดท่อจะต้องมีความแม่นยำมาก ไม่เช่นนั้นเวลาฉีดโฟมแล้วอาจจะทำให้มีเหล็กโผล่ด้านใดด้านหนึ่งได้

Laser Cutting Machine

  • เครื่องตัดเหล็ก Fiber Laser นั้นช่วยให้การตัดเหล็กที่ต้องใช้ปริมาณมาก ทำได้อย่างรวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดส่วนบุคคลที่จะเกิดขึ้นได้มาก การตัดเหล็กนี้ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และ ผลผลิตต่อวัน ได้เป็นอย่างมาก

Wood Cutting Machine

  • เครื่องตัดไม้ก็เป็นอีกส่วนนึงที่มีความสำคัญ เนื่องจากไม้ได้ถูกนำมาใช้เยอะในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ทางบริษัทจึงได้มีการซื้อเครื่องตัดไม้มา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวนการผลิตต่อวัน และ เพื่อเป็นการลดข้อผิดพลาดส่วนบุคคล