Mold Maker

General

  • แม่พิมพ์จัดว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีส่วนสำคัญมากในการทำให้ได้ชิ้นงานที่สวยงามและได้ขนาดตามความต้องการของลูกค้า ที่เกรทโฟม เรามีเครื่อง CNC ถึง 3 เครื่อง ซึ่งมีตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึง ขนาดใหญ่ ทำให้เราสามารถรับงานได้หลากหลาย รวมทั้งเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบแม่พิมพ์ และ ควบคุมกระบวนการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้แม่พิมพ์ที่มีคุณภาพ ตามหลัก ISO9001

Aluminum Casting

  • ที่บริษัทเรามี การขึ้นต้นแบบแม่พิมพ์ ด้วยการใช้ PU Rigid Foam แล้วจึงใช้กระบวนการขึ้นรูปทราย เพื่อจะนำมาต้นแบบ มาหล่ออลูมิเนียมในลำดับต่อไป โดยที่บริษัทของเรามีเตาหลอมอลูมิเนียมอยู่ 2 เตา ทำให้เราสามารถหล่อแม่พิมพ์ได้ด้วยตัวเอง

Open Mold / Close Mold / Vacuum Mold

placeholder image

Open Mold

placeholder image

Close Mold

placeholder image

Vacuum Mold

EDM Machine

  • Electrical Discharge Machine (EDM) เครื่อง EDM ใช้หลักการสปาร์คของกระแสไฟฟ้า เพื่อที่จะทำให้เนื้อของชิ้นงานถูกเปลี่ยนรูปทรง ให้ได้ออกมาตามแบบที่เราต้องการ โดยในแง่ของแม่พิมพ์ เครื่อง EDM ถูกนำมาใช้เพื่อทำให้ขอบระหว่างฝาบน และ ฝาล่าง ของชิ้นงาน มีการปิดที่แนบสนิทมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ ขอบของชิ้นงานที่ได้ออกมา มีความสวยงามมากขึ้นนั่นเอง