One Stop Process

Insert Maker (เครื่องจักรอื่นๆ)

หลายครั้งในกระบวนการผลิต PU Foam จะต้องผสมผสานวัสดุอื่นๆ เข้าไปด้วย เช่น พลาสติก เหล็กและอลูมิเนียม เพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้กับชิ้นงาน เช่น
เก้าอี้โฟมจะต้องมีการเสริมเหล็กเข้าไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความคงทนให้กับสินค้า

ด้วยเหตุนี้เอง Great Foam Group จึงลงทุนกับเครื่องจักรเหล่านี้ ตั้งแต่เครื่องตัดเหล็กเลเซอร์,เครื่องตัดไม้แบบ CNC Router และเครื่องดัดท่อเหล็ก รวมไปถึงกระบวนการ Stamping ต่างๆ ด้วย

โดยเครื่องจักรเหล่านี้ช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ลดความผิดพลาดส่วนบุคคลที่อาจจะเกิดขึ้นได้