Newletter

Posts Shortcodes

You can show the posts with Porto Blog, Porto Recent Posts shortcodes.


Recent

Prime Minister Industry Award 2021

By

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2021 บริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ร่วมพิธีรับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี ที่สโมสรทหารบก SME Industry Management Award ประเภทการบริหารจัดการ SME Industry Global Award ประเภทการบริหารสู่สากล นับเป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติประวัติให้กับบริษัทฯ ตลอดจนเป็นกำลังใจ เป็นแรงผลักดันให้ทีมงานของเรามุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป รางวัลนี้เป็นผลตอบแทนของการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคนในบริษัท อีกทั้งบริษัทยังได้นำคำแนะนำมาพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงสืบต่อไป ขอขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม... read more

รางวัลแห่งความสำเร็จ สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

By

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2021 บริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ร่วมรับรางวัลผ่านออนไลน์ จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) #รางวัลSME National Award 2021 #รางวัลSME New Normal Award 2021 read more

GFM: บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี GFM

By

เนื่องจากวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งของบริษัท จีเอฟ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยในปี พ.ศ. 2564 นี้ เป็นวันครบรอบ 22 ปีของการก่อตั้งบริษัท โดยในการนี้ ทางบริษัทนำโดย คุณณรัชต์พรรณพ์ โตเจริญ กรรมการผู้จัดการ... read more

GFP: กิจกรรมบริจาคอุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์ ชุด PPE จำนวน 100 ชุด เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลในสถานการณ์โควิด-19

By

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 และการเเพร่ระบาดอย่างเป็นวงกว้าง ซึ่งหลายหน่วยงานได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มของโรงพยาบาล และ หน่วยงานอาสาสมัคร หรือเเม้กระทั้ง โรงพยาบาลสนาม ทางบริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จึงมีการบริจาคสิ่งของที่จำเป็น อาทิเช่น อุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์ ชุด PPE จำนวน 100 ชุด พร้อมอาหาร... read more

GFP: กิจกรรม CSR รักษาความสะอาด ณ ชายหาดบางเเสน

By

เนื่องด้วยทางบริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจของพนักงานชาวเกรทโฟม และ เสริมสร้างประโยชน์แก่สังคม จึงมีการจัดกิจกรรมการรักษาความสะอาด ช่วยกันเก็บขยะ หรือสิ่งแปลกปลอม เพื่อความสวยงาม และรักษาความเป็นธรรมชาติ ณ ชายหาดบางเเสน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ภายใต้คำขวัญ "... read more

GFM: กิจกรรมทำบุญครบรอบ 2 ปี การจากไปของ
คุณศักดา โตเจริญ ผู้ก่อตั้งบริษัทเกรทโฟมกรุ๊ป

By

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ทางบริษัท จีเอฟแมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมร่วมทำบุญ ถวายสังฆทาน แก่พระครูกดุลพัฒนาภรณ์ (ประเทือง จารุมโย) ณ วัดเดชานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสรำลึกถึง คุณศักดา โตเจริญ ผู้ก่อตั้งเกรทโฟมกรุ๊ป... read more

GFP: กิจกรรมทำบุญครบรอบ 2 ปี การจากไปของ
คุณศักดา โตเจริญ ผู้ก่อตั้งบริษัทเกรทโฟมกรุ๊ป

By

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ได้ทำกิจกรรมร่วมทำบุญ ถวายสังฆทานอย่างเรียบง่าย ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณศักดา โตเจริญ ท่านผู้ก่อตั้ง และเป็นบุคคลสำคัญของชาวเกรทโฟม ถือเป็นหนึ่งโอกาสในการร่วมทำบุญและการทำกิจกรรมร่วมกับทางบริษัทและพนักงาน read more

ประกาศแจ้ง : นโยบายสิ่งแวดล้อม

By

นโยบายสิ่งแวดล้อม GREAT FOAM PRODUCT CO.,LTD ... read more


Timeline

December 2021

Prime Minister Industry Award 2021

By

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2021 บริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ร่วมพิธีรับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี ที่สโมสรทหารบก SME Industry Management Award ประเภทการบริหารจัดการ SME Industry Global Award ประเภทการบริหารสู่สากล นับเป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติประวัติให้กับบริษัทฯ ตลอดจนเป็นกำลังใจ เป็นแรงผลักดันให้ทีมงานของเรามุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป รางวัลนี้เป็นผลตอบแทนของการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคนในบริษัท อีกทั้งบริษัทยังได้นำคำแนะนำมาพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงสืบต่อไป ขอขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม... read more

รางวัลแห่งความสำเร็จ สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

By

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2021 บริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ร่วมรับรางวัลผ่านออนไลน์ จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) #รางวัลSME National Award 2021 #รางวัลSME New Normal Award 2021 read more


Grid

Prime Minister Industry Award 2021

By

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2021 บริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ร่วมพิธีรับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี ที่สโมสรทหารบก SME Industry Management Award ประเภทการบริหารจัดการ SME Industry Global Award ประเภทการบริหารสู่สากล นับเป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติประวัติให้กับบริษัทฯ ตลอดจนเป็นกำลังใจ เป็นแรงผลักดันให้ทีมงานของเรามุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป รางวัลนี้เป็นผลตอบแทนของการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคนในบริษัท อีกทั้งบริษัทยังได้นำคำแนะนำมาพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงสืบต่อไป ขอขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม... read more

รางวัลแห่งความสำเร็จ สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

By

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2021 บริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ร่วมรับรางวัลผ่านออนไลน์ จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) #รางวัลSME National Award 2021 #รางวัลSME New Normal Award 2021 read more

GFM: บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี GFM

By

เนื่องจากวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งของบริษัท จีเอฟ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยในปี พ.ศ. 2564 นี้ เป็นวันครบรอบ 22 ปีของการก่อตั้งบริษัท โดยในการนี้ ทางบริษัทนำโดย คุณณรัชต์พรรณพ์ โตเจริญ กรรมการผู้จัดการ... read more


Masonry

Prime Minister Industry Award 2021

By

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2021 บริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ร่วมพิธีรับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี ที่สโมสรทหารบก SME Industry Management Award ประเภทการบริหารจัดการ SME Industry Global Award ประเภทการบริหารสู่สากล นับเป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติประวัติให้กับบริษัทฯ ตลอดจนเป็นกำลังใจ เป็นแรงผลักดันให้ทีมงานของเรามุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป รางวัลนี้เป็นผลตอบแทนของการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคนในบริษัท อีกทั้งบริษัทยังได้นำคำแนะนำมาพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงสืบต่อไป ขอขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม... read more

รางวัลแห่งความสำเร็จ สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

By

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2021 บริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ร่วมรับรางวัลผ่านออนไลน์ จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) #รางวัลSME National Award 2021 #รางวัลSME New Normal Award 2021 read more

GFM: บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี GFM

By

เนื่องจากวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งของบริษัท จีเอฟ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยในปี พ.ศ. 2564 นี้ เป็นวันครบรอบ 22 ปีของการก่อตั้งบริษัท โดยในการนี้ ทางบริษัทนำโดย คุณณรัชต์พรรณพ์ โตเจริญ กรรมการผู้จัดการ... read more

GFP: กิจกรรมบริจาคอุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์ ชุด PPE จำนวน 100 ชุด เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลในสถานการณ์โควิด-19

By

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 และการเเพร่ระบาดอย่างเป็นวงกว้าง ซึ่งหลายหน่วยงานได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มของโรงพยาบาล และ หน่วยงานอาสาสมัคร หรือเเม้กระทั้ง โรงพยาบาลสนาม ทางบริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จึงมีการบริจาคสิ่งของที่จำเป็น อาทิเช่น อุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์ ชุด PPE จำนวน 100 ชุด พร้อมอาหาร... read more

GFP: กิจกรรม CSR รักษาความสะอาด ณ ชายหาดบางเเสน

By

เนื่องด้วยทางบริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจของพนักงานชาวเกรทโฟม และ เสริมสร้างประโยชน์แก่สังคม จึงมีการจัดกิจกรรมการรักษาความสะอาด ช่วยกันเก็บขยะ หรือสิ่งแปลกปลอม เพื่อความสวยงาม และรักษาความเป็นธรรมชาติ ณ ชายหาดบางเเสน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ภายใต้คำขวัญ "... read more

GFM: กิจกรรมทำบุญครบรอบ 2 ปี การจากไปของ
คุณศักดา โตเจริญ ผู้ก่อตั้งบริษัทเกรทโฟมกรุ๊ป

By

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ทางบริษัท จีเอฟแมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมร่วมทำบุญ ถวายสังฆทาน แก่พระครูกดุลพัฒนาภรณ์ (ประเทือง จารุมโย) ณ วัดเดชานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสรำลึกถึง คุณศักดา โตเจริญ ผู้ก่อตั้งเกรทโฟมกรุ๊ป... read more


No Margins

Prime Minister Industry Award 2021

รางวัลแห่งความสำเร็จ สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

GFM: บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี GFM

GFP: กิจกรรมบริจาคอุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์ ชุด PPE จำนวน 100 ชุด เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลในสถานการณ์โควิด-19


Medium

Prime Minister Industry Award 2021

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2021 บริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ร่วมพิธีรับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี ที่สโมสรทหารบก SME Industry Management Award ประเภทการบริหารจัดการ SME Industry Global Award ประเภทการบริหารสู่สากล นับเป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติประวัติให้กับบริษัทฯ ตลอดจนเป็นกำลังใจ เป็นแรงผลักดันให้ทีมงานของเรามุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป รางวัลนี้เป็นผลตอบแทนของการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคนในบริษัท อีกทั้งบริษัทยังได้นำคำแนะนำมาพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงสืบต่อไป ขอขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และทีมงานเกรทโฟม ทุกคนมา ณ โอกาสนี้

รางวัลแห่งความสำเร็จ สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2021 บริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ร่วมรับรางวัลผ่านออนไลน์ จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) #รางวัลSME National Award 2021 #รางวัลSME New Normal Award 2021


Large

Prime Minister Industry Award 2021

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2021 บริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ร่วมพิธีรับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี ที่สโมสรทหารบก SME Industry Management Award ประเภทการบริหารจัดการ SME Industry Global Award ประเภทการบริหารสู่สากล นับเป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติประวัติให้กับบริษัทฯ ตลอดจนเป็นกำลังใจ เป็นแรงผลักดันให้ทีมงานของเรามุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป รางวัลนี้เป็นผลตอบแทนของการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคนในบริษัท อีกทั้งบริษัทยังได้นำคำแนะนำมาพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงสืบต่อไป ขอขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และทีมงานเกรทโฟม ทุกคนมา ณ โอกาสนี้

รางวัลแห่งความสำเร็จ สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2021 บริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ร่วมรับรางวัลผ่านออนไลน์ จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) #รางวัลSME National Award 2021 #รางวัลSME New Normal Award 2021


Large Alt

Prime Minister Industry Award 2021

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2021 บริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ร่วมพิธีรับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี ที่สโมสรทหารบก SME Industry Management Award ประเภทการบริหารจัดการ SME Industry Global Award ประเภทการบริหารสู่สากล นับเป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติประวัติให้กับบริษัทฯ ตลอดจนเป็นกำลังใจ เป็นแรงผลักดันให้ทีมงานของเรามุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป รางวัลนี้เป็นผลตอบแทนของการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคนในบริษัท อีกทั้งบริษัทยังได้นำคำแนะนำมาพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงสืบต่อไป ขอขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และทีมงานเกรทโฟม ทุกคนมา ณ โอกาสนี้

Read more...

รางวัลแห่งความสำเร็จ สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2021 บริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ร่วมรับรางวัลผ่านออนไลน์ จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) #รางวัลSME National Award 2021 #รางวัลSME New Normal Award 2021

Read more...

Full

Prime Minister Industry Award 2021

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2021 บริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ร่วมพิธีรับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี ที่สโมสรทหารบก SME Industry Management Award ประเภทการบริหารจัดการ SME Industry Global Award ประเภทการบริหารสู่สากล นับเป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติประวัติให้กับบริษัทฯ ตลอดจนเป็นกำลังใจ เป็นแรงผลักดันให้ทีมงานของเรามุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป รางวัลนี้เป็นผลตอบแทนของการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคนในบริษัท อีกทั้งบริษัทยังได้นำคำแนะนำมาพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงสืบต่อไป ขอขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และทีมงานเกรทโฟม ทุกคนมา ณ โอกาสนี้

Read more...

รางวัลแห่งความสำเร็จ สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2021 บริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ร่วมรับรางวัลผ่านออนไลน์ จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) #รางวัลSME National Award 2021 #รางวัลSME New Normal Award 2021

Read more...

Post Layouts


Gray Overlay

Prime Minister Industry Award 2021

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2021 บริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ร่วมพิธีรับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี ที่สโมสรทหารบก SME Industry Management Award ประเภทการบริหารจัดการ SME Industry Global Award ประเภทการบริหารสู่สากล นับเป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติประวัติให้กับบริษัทฯ ตลอดจนเป็นกำลังใจ เป็นแรงผลักดันให้ทีมงานของเรามุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป รางวัลนี้เป็นผลตอบแทนของการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคนในบริษัท อีกทั้งบริษัทยังได้นำคำแนะนำมาพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงสืบต่อไป ขอขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และทีมงานเกรทโฟม ทุกคนมา ณ โอกาสนี้

รางวัลแห่งความสำเร็จ สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2021 บริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ร่วมรับรางวัลผ่านออนไลน์ จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) #รางวัลSME National Award 2021 #รางวัลSME New Normal Award 2021

GFM: บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี GFM

เนื่องจากวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งของบริษัท จีเอฟ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยในปี พ.ศ. 2564 นี้ เป็นวันครบรอบ 22 ปีของการก่อตั้งบริษัท โดยในการนี้ ทางบริษัทนำโดย คุณณรัชต์พรรณพ์ โตเจริญ กรรมการผู้จัดการ และ ทีมงานบริหาร ได้เป็นตัวแทนของบริษัท ในการบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร โดยมีการบริจาคดังนี้ ชุด PPE 200 ชุด หน้ากากทางการแพทย์ 2000 ชิ้น น้ำดื่ม Acmebell จำนวน 32 แพ็ค ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่หน้างานทุกท่าน ที่เสียสละและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ในการต่อสู้กับภาวะโรคระบาด COVID-19

GFP: กิจกรรมบริจาคอุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์ ชุด PPE จำนวน 100 ชุด เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลในสถานการณ์โควิด-19

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 และการเเพร่ระบาดอย่างเป็นวงกว้าง ซึ่งหลายหน่วยงานได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มของโรงพยาบาล และ หน่วยงานอาสาสมัคร หรือเเม้กระทั้ง โรงพยาบาลสนาม ทางบริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จึงมีการบริจาคสิ่งของที่จำเป็น อาทิเช่น อุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์ ชุด PPE จำนวน 100 ชุด พร้อมอาหาร น้ำดื่ม และของใช้ที่จำเป็น ให้เเก่โรงพยาบาลสนาม ที่พนมสารคาม ตั้งเเต่วันที่ 7 พฤษภาคม ถึง วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 และ โรงพยาบาลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางโรงพยาบาล ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิค 19 ไปด้วยกัน

GFP: กิจกรรม CSR รักษาความสะอาด ณ ชายหาดบางเเสน

เนื่องด้วยทางบริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจของพนักงานชาวเกรทโฟม และ เสริมสร้างประโยชน์แก่สังคม จึงมีการจัดกิจกรรมการรักษาความสะอาด ช่วยกันเก็บขยะ หรือสิ่งแปลกปลอม เพื่อความสวยงาม และรักษาความเป็นธรรมชาติ ณ ชายหาดบางเเสน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ภายใต้คำขวัญ " อนุรักษ์ชายหาด คลื่นซัดสาดสดใส ด้วยรักและห่วงใย จากพลังใจชาวเกรทโฟม"

GFM: กิจกรรมทำบุญครบรอบ 2 ปี การจากไปของ
คุณศักดา โตเจริญ ผู้ก่อตั้งบริษัทเกรทโฟมกรุ๊ป

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ทางบริษัท จีเอฟแมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมร่วมทำบุญ ถวายสังฆทาน แก่พระครูกดุลพัฒนาภรณ์ (ประเทือง จารุมโย) ณ วัดเดชานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสรำลึกถึง คุณศักดา โตเจริญ ผู้ก่อตั้งเกรทโฟมกรุ๊ป ซึ่งก่อตั้งมาเป็นเวลาถึง 33 ปี ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นที่รักของชาวเกรทโฟมเป็นอย่างยิ่ง