รางวัลแห่งความสำเร็จ สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

รางวัลแห่งความสำเร็จ สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2021 บริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ร่วมรับรางวัลผ่านออนไลน์ จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

#รางวัลSME National Award 2021
#รางวัลSME New Normal Award 2021

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *