One Stop Process

Mold Maker (แม่พิมพ์)

แม่พิมพ์เป็นหนึ่งในกระบวนการหลักของ Greatfoam Group เนื่องจากสินค้าทั้งหมดที่เราผลิตเป็นกระบวนการการฉีดจากแม่พิมพ์ เราจึงให้ความสำคัญอย่างมากในการผลิตแม่พิมพ์ที่ได้คุณภาพและตามมาตรฐานสากล

แม่พิมพ์เป็นหนึ่งในกระบวนการหลักของ Greatfoam Group เนื่องจากสินค้าทั้งหมดที่เราผลิตเป็นกระบวนการการฉีดจากแม่พิมพ์ เราจึงให้ความสำคัญอย่างมากในการผลิตแม่พิมพ์ที่ได้คุณภาพและตามมาตรฐานสากล

โดยการออกแบบเหล่านี้จำเป็นจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เนื่องจากจะต้องมีการเผื่อการหดตัว หรือจำลองการไหลของโฟม เพื่อที่จะให้ได้แม่พิมพ์ที่เราสามารถฉีดชิ้นงานได้ออกมาอย่างมีคุณภาพ การผลิตแม่พิมพ์ของเราจะแบ่งเป็นแบบขึ้นรูปโดย CNC และการทำ Sand Casting โดยทั้งสองกระบวนการ จะมีกระบวนการภายในที่ควบคุมคุณภาพของทั้ง 2 ได้อย่างชัดเจน

โดยชิ้นงานของเรามีค่า Tolerance อยู่ที่ 100 ไมครอนเท่านั้น โดยเครื่อง CNC ขนาดเล็กสุดอยู่ที่ 650×1200 mm และขนาดใหญ่สุดอยู่ที่ 1500×2000 mm

ในส่วนของการหล่อทรายอลูมิเนียม เรามีการขึ้นแบบโดยใช้ Rigid foam ทำการกดทราย และ หล่ออลูมิเนียม เพื่อให้ได้ชิ้นงานออกมา ทุกกระบวนการถูกควบคุมโดยระบบ ISO
เพื่อยืนยันว่าแม่พิมพ์ที่ออกมาได้ตามคุณภาพที่ต้องการ