Timeline

สะสมประสบการณ์อย่างยาวนาน
มุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง

1987

ก่อตั้งบริษัท สเปเชียล โฟม พาร์ท

โดยคุณศักดาและคุณนรัชตพันธ์ โตเจริญโดยคุณศักดาและคุณนรัชตพันธ์ โตเจริญ จากโรงรถในบ้านตัวเอง และเริ่มต้นการผลิต
โพลียูรีเทน โฟม

1989

โรงงานแรกและการเปลี่ยนชื่อเป็น

เกรท โฟม โปรดักส์

ด้วยลูกค้ามากขึ้น บริษัทฯ จึงย้ายเข้ามาอยู่ในโรงงานแห่งแรกใน วพอ.11 และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เกรท โฟม โปรดักส์ จํากัด

1990

เข้าสู่ตลาดยานยนต์

ด้วยการประยุกต์ที่หลากหลายของพียูโฟม เช่น เบาะรองนั่ง
ที่วางแขน ฯลฯ บริษัทฯ จึงเริ่มผลิตชิ้นส่วนสําหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์

1992

จุดเริ่มต้นของการผสมสารเคมี

ด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญในพียูโฟม มากขึ้น บริษัทเริ่มผสมผสานสูตรของตัวเองเพื่อรองรับความต้องการ
ของลูกค้าที่หลากหลาย

1997

ย้ายโรงงานให้ขนาดใหญ่ขึ้น
ที่กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

บริษัทย้ายโรงงานขนาดใหญ่ (ใหญ่กว่า 4 เท่า) ที่วิรุฬห์ราชเลน
ตําบลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อรองรับกําลังการผลิตได้มากขึ้น 

1999

ได้รับสิทธิบัตรสําหรับเครื่องฉีดพียู

ด้วยทักษะและความรู้ของคุณศักดา บริษัทฯ จึงได้คิดค้นเครื่องฉีดพียูของตัวเองและได้รับสิทธิบัตรในปี 2542

2001

เข้าร่วมโครงการ UNDP

เพื่อติดตั้งเครื่องจักรในประเทศกําลังพัฒนา

2003

เริ่มการผลิตเครื่องมือและการหล่ออลูมิเนียม

เครื่องมือเป็นส่วนสําคัญของกระบวนการเกิดโฟม ด้วยเหตุนี้
บริษัทฯ จึงลงทุนในเครื่องจักร CNC 3 เครื่อง
และงานหล่ออลูมิเนียม

2007

จัดตั้งโรงงานใหม่ที่ฉะเชิงเทรา

เนื่องจากการเติบโตที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยบริษัท จึงเปิดโรงงานแห่งที่สองในจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงงานแห่งใหม่ตั้งอยู่ใกล้ กับชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยและใกล้เคียง
กับผู้ผลิตรถยนต์หลายราย

2009

ลงทุนในกระบวนการฉีดอัตโนมัติ

บริษัทลงทุนใน 2 ระบบฉีดหุ่นยนต์จาก ABB โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการสูญเสีย
ที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์

2017

ซื้อเครื่องตัดเลเซอร์และเครื่องดัดท่อ

สร้างจุดแข็งด้วยบริการครบวงจรสําหรับพียูโฟม บริษัทฯได้ซื้อ เครื่องตัดเลเซอร์และเครื่องดัดท่อเพื่อช่วยในการผลิต
ชิ้นส่วนสําหรับลูกค้าของเรา