Blog

PRIME MINISTER INDUSTRY AWARD 2021

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2021 บริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ร่วมพิธีรับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี ณ สโมสรทหารบก

นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติให้กับบริษัทฯ

ตลอดจนเป็นกำลังใจ เป็นแรงผลักดันให้ทีมงานของเรามุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

รางวัลนี้เป็นผลตอบแทนของการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคนในบริษัท

อีกทั้งบริษัทยังได้นำคำแนะนำมาพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงสืบต่อไป

ขอขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และทีมงานเกรทโฟม ทุกคนมา ณ โอกาสนี้